Feltskyting – NSF

Hvordan foregår feltpistol skyting? Feltskyting i Norge er på normalt 10 standplasser fordelt over et område. Løypa er merket opp hvor skytterlagene skal gå. På hver standplass er det alt fra 1-6 skiver, skivene kan være faste, men også bevegelige. Skytetider er fra 6 sekunder og oppover. Avstandene kan variere fra 5 til 70 meter. På hver standplass skytes det seks skudd (5 i spesial), og det er opp til skytteren hvordan h*n vil fordele skuddene.
Poeng : Du får 1 poeng for hver skive du har truffet, og så får du 1 poeng for hver skudd du treffer. Så skyter du 6 skudd i 1 skive får du 7 poeng (6+1=7), skyter du 6 skudd i 2 skiver får du 8 poeng, osv.

Det skytes i grenene: Fin, grov, revolver, militær, spesialpistol, spesialrevolver, magnum 1 og magnum 2. Reglement finner du her: https://www.skyting.no/lover-og-regler/konkurransereglement/

Her er en video fra 1992. Enkelte ting er forandret siden den gang, men mye er likt.

Denne er fra NM felt i 2013, her ser dere hvordan vugga fungerer.

Translate »

Pin It on Pinterest