Ferdighetskrav, merkekrav og NM øvelser

Oversikt over ferdighetskrav, merkekrav og NM øvelser pr. 1.1.2010

Ferdighetsmerke
Øvelse
Kode
Gull
Sølv
Bronse
Finfelt
1f
95 %
85 %
75 %
Grovfelt
1g
95 %
85 %
75 %
Revolverfelt
1r
95 %
85 %
75 %
Militærfelt
1m
95 %
85 %
75 %
Spesialpistol
1s
Spesialrevolver
1s
Magnumfelt I
1s
Magnumfelt II
1s
50m fripistol
2a
545
520
500
25m fripistol, coltskive
2b
10m luftpistol, 60 skudd
3a
565
550
530
10m luftpistol, 40 skudd
3a
377
367
353
10m luftpistol, fallfigur, 40 skudd
3b
10m luftpistol, fallfigur, 30 skudd
3b
10m luftpistol, standard, 40 skudd
3c
10m luftpistol, standard, 30 skudd
3c
25m silhuettpistol
4
562
545
515
25m standard
5
565
550
520
25m finpistol
6f
575
565
540
25m grovpistol
6g
575
565
540
25m hurtigpistol fin
7f
575
565
540
25m hurtigpistol grov
7g
575
565
540
25m hurtigpistol militær 7m
25m hurtigpistol revolver 7r

 

Klasseføring
Øvelse
Kode
A
B
C
D
Finfelt
1f
95% 85% 75%
Grovfelt
1g
95% 85% 75%
Revolverfelt
1r
95% 85% 75%
Militærfelt
1m
95% 85% 75%
Spesialpistol
1s
Spesialrevolver
1s
Magnumfelt I
1s
Magnumfelt II
1s
50m fripistol
2a
520
500
480
25m fripistol, coltskive
2b
520
500
480
10m luftpistol, 60 skudd
3a
550
530
500
10m luftpistol, 40 skudd
3a
367
353
330
10m luftpistol, fallfigur, 40 skudd
3b
10m luftpistol, fallfigur, 30 skudd
3b
10m luftpistol, standard, 40 skudd
3c
10m luftpistol, standard, 30 skudd
3c
25m silhuettpistol
4
545
530
500
25m standard
5
550
520
485
25m finpistol
6f
565
540
515
25m grovpistol
6g
565
540
515
25m hurtigpistol fin
7f
565
540
515
25m hurtigpistol grov
7g
565
540
515
25m hurtigpistol militær 7m
25m hurtigpistol revolver 7r

 

NM øvelser
Øvelse
Kode
Åpen
Menn
Kv
Jr.
Jr.M
Jr.K
U
V50
V60
V70
SH1
Finfelt
1f
X
X
X
X
X
X
X
X
Grovfelt
1g
X
X
X
X
X
Revolverfelt
1r
X
X
X
X
X
Militærfelt
1m
X
X
X
X
X
Spesialpistol
1s
X
Spesialrevolver
1s
X
Magnumfelt I
1s
X
Magnumfelt II
1s
X
50m fripistol
2a
X
X
X
X
X
X
25m fripistol, coltskive
2b
10m luftpistol, 60 skudd
3a
X
X
X
10m luftpistol, 40 skudd
3a
X
X
X
X
X
X
10m luftpistol, fallfigur, 40 skudd
3b
10m luftpistol, fallfigur, 30 skudd
3b
10m luftpistol, standard, 40 skudd
3c
10m luftpistol, standard, 30 skudd
3c
25m silhuettpistol
4
X
X
X
X
X
25m standard
5
X
X
X
X
X
X
X
X
25m finpistol
6f
X
X
X
X
X
X
X
X
X
25m grovpistol
6g
X
X
X
X
25m hurtigpistol fin
7f
X
X
X
X
X
X
X
X
25m hurtigpistol grov
7g
X
X
X
X
25m hurtigpistol militær 7m
25m hurtigpistol revolver 7r

Hele reglementet finner du her:
http://www.skyting.no/lover-og-regler/konkurransereglement/

Translate »

Pin It on Pinterest