Skytegrener og kalibre

En oversikt over skytegrener og hvilke kalibre som kan brukes i Norges Skytterforbund pistolprogrammene.

Kode Skytegren Kaliber Andre spesifikasjoner
1F Finfelt 5.6 mm (.22”) Long rifle randtenningspatroner.

§ 8.25.7.1.1 Finfelt Pistol eller revolver iht. ISSFs bestemmelser for 25 m randtenningspistol ref. ISSF 8.12 og 8.13. Kaliber 5,6 mm (kal. .22LR”).

1G Grovfelt Kal. 7.62 mm – 9,65 mm (kal. 0.30” – kal. 0.38”) § 8.25.7.1.2 Grovfelt Pistol eller revolver iht. ISSFs bestemmelser for 25 m Grovpistol. ref. ISSF 8.12 og 8.13 Kaliber 7,62 mm – 9,65 mm (kal. 0.30” – kal. 0.38”)
1M Militærfelt Kal. 9 mm – 11.56 mm (kal. 0.355” – kal. 0.455”) § 8.25.7.1.3 Militærfelt Løpslengde, siktemidler, og totalvekt i hht. ISSFs bestemmelser for 25 m grovpistol. ref. ISSF 8.12 og 8.13. (Ikke krav om at målekasse skal brukes). Avtrekksvekt 1360 gram. Kaliber: 9 mm – 11,56 mm (kal. 0.355” – kal. 0.455”) Revolver ikke tillatt. Fingergrep i forkant av skjeftet tillates. Prosjektilet skal stikke minimum 5 mm utenfor hylsekant, og veie minimum 100,0 grain. Faktorkrav er ≥ 120.
1R Revolverfelt Kal. 9 mm – 11,56 mm (kal. 0.355” – kal 0.455”) §8.25.7.1.4 Revolverfelt

§ 8.25.7.1.4.1 Revolver kal. 9 mm – 11,56 mm (kal. 0.355” – kal. 0.455”). Ingen begrensing på løpslengde og totalvekt. Siktemidler, og skjefte i hht. ISSFs bestemmelser for 25m grovpistol, ref. ISSF 8.12 og 8.13, dog ingen krav til avstand mellom siktemidler (sikteradius) pga. fri løpslengde. Avtrekkesvekt 1360 gram.

§ 8.25.7.1.4.2 Revolver kal. .22 LR – Ungdom Gjelder klassene U, U14 og U16. Ingen begrensing på løpslengde og totalvekt. Siktemidler og skjefte i hht. ISSFs bestemmelser for 25 m finpistol, ref. ISSF 8.12 og 8.13, dog ingen krav til avstand mellom siktemidler (sikteradius) pga. fri løpslengde. Merknad: Skytestilling klasse ungdom, se punkt 8.25.7.6.1. Avtrekksvekt 1360 gram.

§ 8.25.7.1.4.3 Revolver kal. .22 LR – Junior Gjelder klassene Junior, A, B, C og D. Ingen begrensing på løpslengde og totalvekt. Siktemidler og skjefte i hht. ISSFs bestemmelser for 25 m finpistol, ref. ISSF 8.12 og 8.13, dog ingen krav til avstand mellom siktemidler (sikteradius) pga. fri løpslengde. Avtrekksvekt 1360 gram.

1SP Spesialpistol Kal. 5,6 mm tom. 11,56 mm (kal. .22LR – kal.0.455”). Tolkes med skutt kaliber

§ 8.25.7.1.5 Spesialpistol Pistol i alle kaliber (ikke magnumladning) fra og med 5,6 mm til og med 11,56 mm (kal. .22LR – kal. 0.455”). Våpenet, inkl. magasin må passe i en målekasse med følgende mål: Lengde max 185 mm. Høyde max 125 mm. Bredde max 35 mm. Vekt av våpen med tomt magasin max 800 gram. Magasin skal sitte i våpenet under måling i kassen. Avtrekksvekt 1360 gram. En produksjonstoleranse på 0,0 til + 1,0 mm i den rektangulære målekassens dimensjoner er tillatt.

§ 8.25.7.1.5.2 Spesialpistol kal. .22 LR – Ungdom Gjelder klassene U, U14 og U16. Pistol i kaliber .22LR. Våpenet, inkl. magasin må passe i en målekasse med følgende mål: Lengde max 185 mm. Høyde max 125 mm. Bredde max 35 mm. Vekt av våpen med tomt magasin max 800 gram. Magasin skal sitte i våpenet under måling i kassen. Avtrekksvekt 1360 gram. En produksjonstoleranse på 0,0 til + 1,0 mm i den rektangulære målekassens dimensjoner er tillatt. Merknad: Skytestilling klasse ungdom, se punkt 8.25.7.6.1

1SR Spesialrevolver Kal. 5,6 mm tom. 11,56 mm (kal. .22LR – kal.0.455”). § 8.25.7.1.6 Spesialrevolver Revolver i alle kaliber (ikke magnumladning) fra og med 5,6 mm til og med 11,56 mm (kal. .22LR, til og med kal. 0.455”) Våpenet må passe i en målekasse med følgende mål: Lengde max 200 mm. Høyde max 150 mm. Bredde max 40 mm. Vekt av våpen max 1000 gram (uten patroner). Avtrekksvekt 1360 gram. En produksjonstoleranse på 0,0 til + 1,0 mm i den rektangulære målekassens dimensjoner er tillatt. 8.25.7.1.6.2 Spesialrevolver kal. .22 LR – Ungdom Gjelder klassene U, U14 og U16. Revolver i kaliber .22LR Våpenet må passe i en målekasse med følgende mål: Lengde max 200 mm. Høyde max 150 mm. Bredde max 40 mm. Vekt av våpen max 1000 gram (uten patroner). Avtrekksvekt 1360 gram. En produksjonstoleranse på 0,0 til + 1,0 mm i den rektangulære målekassens dimensjoner er tillatt. Merknad: Skytestilling klasse ungdom, se punkt 8.25.7.6.1
1M1 Magnum 1 kal. .357, tom. kal. .40. § 8.25.7.1.7 Magnumfelt 1 Revolver eller pistol fra og med kal. .357 til og med kal. .40. Det settes ingen begrensninger på mål og vekt. Avtrekksvekt 1360 gram. Minste hylselengde for ammunisjon er 25 mm. Minste kulevekt 140 grains. Faktorkrav er ≥190.
1M2 Magnum 2 kal. .41, til og med kal. .505. § 8.25.7.1.8 Magnumfelt 2 Revolver eller pistol fra og med kal. .41 til og med kal. .505. Det settes ingen begrensninger på mål og vekt. Avtrekksvekt 1360 gram. Minste kulevekt er 210 grains. Faktorkrav er ≥ 275.
2A Fripistol (ord) 5.6 mm (.22”) Long rifle randtenningspatroner.
2B Fripistol (colt 25m) 5.6 mm (.22”) Long rifle randtenningspatroner.
3A Luftpistol (ord) 4,5 mm (.177”)
3B Luftpistol fallfigur 4,5 mm (.177”)
3C Luftpistol standard 4,5 mm (.177”)
3D Sprintluft 4,5 mm (.177”)
4 Silhuettpistol 5.6 mm (.22”) Minste kulevekt
2,53 g = 39 gr; laveste hastighet 250 m/sekund, målt 3,0 m fra munningen.
5 Standardpistol 5.6 mm (.22”) Long rifle randtenningspatroner.
6F Finpistol 5.6 mm (.22”) Long rifle randtenningspatroner.
6G Grovpistol 7.62 mm – 9.65 mm (.30”-.38”) ”High power” og magnumammunisjon er forbudt.
7F Hurtigpistol fin 5.6 mm (.22”) 8.26.1 VÅPENGRUPPER Finpistol som definert i ISSFs reglement. Grovpistol som definert i ISSFs reglement. Militær som definert i: 8.25.7.1.3 Revolver som definert i: 8.25.7.1.4.1 Revolver kal. .22LR-Ungdom som definert i: 8.25.7.1.4.2 Spesialpistol som definert i: 8.25.7.1.5 Spesialpistol kal. .22LR-Ungdom som definert i: 8.25.7.1.5.2 Spesialrevolver som definert i: 8.25.7.1.6 Spesialrevolver kal. .22LR-Ungdom som definert i: 8.25.7.1.6.2
7G Hurtigpistol grov 7.62 mm – 9.65 mm (.30”-.38”) ”High power” og magnumammunisjon er forbudt.

8.26.1 VÅPENGRUPPER Finpistol som definert i ISSFs reglement. Grovpistol som definert i ISSFs reglement. Militær som definert i: 8.25.7.1.3 Revolver som definert i: 8.25.7.1.4.1 Revolver kal. .22LR-Ungdom som definert i: 8.25.7.1.4.2 Spesialpistol som definert i: 8.25.7.1.5 Spesialpistol kal. .22LR-Ungdom som definert i: 8.25.7.1.5.2 Spesialrevolver som definert i: 8.25.7.1.6 Spesialrevolver kal. .22LR-Ungdom som definert i: 8.25.7.1.6.2

 

7M Hurtigpistol revolver Kal. 9 mm – 11.56 mm (kal. 0.355” – kal. 0.455”) 8.26.1 VÅPENGRUPPER Finpistol som definert i ISSFs reglement. Grovpistol som definert i ISSFs reglement. Militær som definert i: 8.25.7.1.3 Revolver som definert i: 8.25.7.1.4.1 Revolver kal. .22LR-Ungdom som definert i: 8.25.7.1.4.2 Spesialpistol som definert i: 8.25.7.1.5 Spesialpistol kal. .22LR-Ungdom som definert i: 8.25.7.1.5.2 Spesialrevolver som definert i: 8.25.7.1.6 Spesialrevolver kal. .22LR-Ungdom som definert i: 8.25.7.1.6.2
7R Hurtigpistol militær kal. 9 mm – 11,56 mm (kal. 0.355” – kal. 0.455”) Kulevekt min 100,0 grain, faktorkrav ≥ 120.

8.26.1 VÅPENGRUPPER Finpistol som definert i ISSFs reglement. Grovpistol som definert i ISSFs reglement. Militær som definert i: 8.25.7.1.3 Revolver som definert i: 8.25.7.1.4.1 Revolver kal. .22LR-Ungdom som definert i: 8.25.7.1.4.2 Spesialpistol som definert i: 8.25.7.1.5 Spesialpistol kal. .22LR-Ungdom som definert i: 8.25.7.1.5.2 Spesialrevolver som definert i: 8.25.7.1.6 Spesialrevolver kal. .22LR-Ungdom som definert i: 8.25.7.1.6.2

8F Nais Fin 5.6 mm (.22”) – .32″ 8.29.1 VÅPENGRUPPER Fin, felles øvelse som kan skytes med finpistol eller grovpistol begrenset til og med kal. .32. Pistol eller revolver. Avtrekksvekt 1000 gram. Grov, fra og med 9 mm og oppover. Pistol eller revolver. Magnum ikke tillatt. Avtrekksvekt 1360 gram.
8G Nais Grov Fra og med 9 mm og oppover 8.29.1 VÅPENGRUPPER Fin, felles øvelse som kan skytes med finpistol eller grovpistol begrenset til og med kal. .32. Pistol eller revolver. Avtrekksvekt 1000 gram. Grov, fra og med 9 mm og oppover. Pistol eller revolver. Magnum ikke tillatt. Avtrekksvekt 1360 gram.
Faktorkrav: (Kulevekt (grain) x Kulehastighet (fot pr. sek.)) / 1000 ≥ Faktorkrav i aktuell øvelse.
I mange av skytegrenene er det begrensning på den fysiske størrelsen på våpenet.
Se i pistolreglementene på http://www.skyting.no/lover-og-regler/konkurransereglement/

 

Felt: § 8.25.7.1 Programmer Skytingen arrangeres i tre hovedgrupper: – Øvelser i gruppe 1: Finfelt, Grovfelt, Militærfelt og Revolverfelt. – Øvelser i gruppe 2: Spesialpistol, Spesialrevolver, – Øvelser i gruppe 3: Magnum 1 og Magnum 2.

§ 8.25.7.2 Antall patroner Skyteprogrammet for alle øvelsene i gruppe 1 skal omfatte 60 skudd som fordeles med 6 skudd pr. standplass (Fin-, Grov-, Militær- og Revolverfelt). For øvelser i gruppe 2 og 3 er det 50 skudd fordelt med 5 skudd pr standplass. (Spesialpistol, Spesialrevolver, Magnum 1, Magnum 2)

Translate »

Pin It on Pinterest