Fra 1. januar 2020 er T96 også kalt Kråkefelt en øffesiell pistoløvelse i Norges Skytterforbund. Det er Jakob Kråkevik Odda PK og Odd Helge Almeland fra NOP-Voss som har utviklet øvelsen. 

Video på hvordan øvelsen fungerer lengre den i denne artikkelen.

Litt om øvelsen fra Norges Skytterforbund:

Øvelsen skytes med samme våpen og klasser som Felt og Spesialfeltøvelsene og er et presisjonsprogram. Øvelsen er spesielt beregnet på Feltskyttere og skytes på avstander fra 11 til 25 meter og tider fra 150 til 10 sekunder, en-hånd og to-hånd skyting.
– T96 er en ny øvelse for alle bane- eller feltskyttere i pistol, det er en høyere vanskelighetsgrad på denne øvelsen i forhold til andre.
– Dette er en mye vanskeligere øvelse enn felt eller baneøvelse som vi har i dag, man kan nesten si at det er presisjonsskyting for både felt og baneskyttere. Det er innersone som teller hvor høyt oppe en er på resultatsiden. Håpet er at vi skal få utvikle våre skyttere til å bli ennå bedre.

Kilde: Ny nasjonal øvelse for pistol: T96

Resultater fra Mestermøte 2019:
Litt om T96:

5.8.5.13 PROGRAM MED SKYTETIDER/AVSTANDER
11 meter
1. serie: 150 sek. Skytetid, stående fri
2. serie: 150 sek. Skytetid, stående 1 hånd
3. serie: 20 sek. Skytetid, stående fri
4. serie: 20 sek. Skytetid, stående 1 hånd
5. serie: 10 sek. Skytetid, stående fri
6. serie: 10 sek. Skytetid, stående 1 hånd
15 meter
7. serie: 150 sek. Skytetid, stående fri
8. serie: 150 sek. Skytetid, stående 1 hånd
9. serie: 20 sek. Skytetid, stående fri
10. serie: 20 sek. Skytetid, stående 1 hånd
11. serie: 10 sek. Skytetid, stående fri
12. serie: 10 sek. Skytetid, stående 1 hånd
25 meter
13. serie: 150 sek. Skytetid, stående fri
14. serie: 150 sek. Skytetid, stående fri
15. serie: 20 sek. Skytetid, stående fri
16. serie: 20 sek. Skytetid, stående fri

T96 har samme reglement som feltreglement og samme kommandoene er de samme som for felt. Det er noen få forskjeller på T96 og felt i reglementet, bl.a. det er ikke tillatt med omskyting ved funksjoneringsfeil.

Antall skudd pr standplass er lik som vanlig felt, altså 6 skudd i Fin, Grov, Militær og Revolver og 5 skudd i Spesialpistol, Spesialrevolver, Magnum 1 og Mangum 2.
Maks poengsum for 6 skudd er 272 poeng.
Maks poengsum for 5 skudd er 240 poeng.

https://t96.no kan du bestille skiver. Der finner du også informasjon om når mestermøtet i T96 er.

Skytingen arrangeres i tre hovedgrupper:
• Øvelser i gruppe 1: Fin, Grov, Militær og Revolver
• Øvelser i gruppe 2: Spesialpistol, Spesialrevolver
• Øvelser i gruppe 3: Magnum 1 og Magnum 2

Har du skutt T96?

Her er en oversikt over overskriftene i reglementet. FInner du ikke det du leter etter i T96 reglementet må du se i nasjonal pistolreglementet.

5.8 T96
5.8.1 Øvelser I T96
5.8.2 Bekledning Og Fottøy
5.8.3 Krav Til Baner, Baneanlegg Og Skivemateriell
5.8.3.3 Skivemateriell
5.8.4 Våpen Og Ammunisjon
5.8.4.1 Like Skjefteplater.
5.8.4.2 Ammunisjon
5.8.5 Programmer, Prosedyrer Og Konkurranseregler
5.8.5.1 Programmer
5.8.5.2 Fin (9f)
5.8.5.3 Grov (9g)
5.8.5.4 Militær (9m)
5.8.5.5 Revolver (9r)
5.8.5.6 Spesialpistol (9sp)
5.8.5.7 Spesialrevolver (9sr)
5.8.5.8 Magnum 1 (9m1)
5.8.5.9 Magnum 2 (9m2)
5.8.5.10 Hylsefanger
5.8.5.11 Avtrekksvekt
5.8.5.12 Antall Patroner
5.8.5.13 Program Med Skytetider/Avstander
5.8.5.14 Skytestilling
5.8.5.15 Enhåndsskyting Med Revolver
5.8.5.16 Ordre På Standplass
5.8.5.17 Våpenbrudd
5.8.5.18 Feil Kommando På Standplass
5.8.5.19 Straffereaksjoner Og Poengtrekk.
5.8.5.20 Dømming
5.8.5.21 Skudd I Feil Skive
5.8.5.22 Faktormåling
5.8.5.23 Prosedyre Faktormåling
5.8.5.24 Tildeling Av Standplass
5.8.5.25 Funksjoneringsfeil/Våpenbrudd
5.8.5.26 Rangering/Ved Poenglikhet
5.8.5.27 Premiering

T96

§ 5.8.3.3.1 Programmet skytes i sin helhet på T96 skive som består av 5 like store sirkler med innersone arrangert som en femmer-terning.
Sirkelmål: 110 mm (± 0,4mm).
Innersonemål: 45 mm (±0,2mm)
Skillelinjens tykkelse: 0,5-1,0 mm

Denne videoen er det Breddeidrettskomiteen i NSF på Facebook som la ut først! Jeg har kun lagt den opp til YouTube slik at flere får nytte av den.

Eksempel fra videoen:

Eksempel på fullt hus på fin:

Tomt resultatkort:

Flere nyttige artikler på skivebom finner du her: https://skivebom.com/wp/skyting/

Her kan du lese om årets NM: https://www.nmskyting.no/nm-2020/

Translate »

Pin It on Pinterest