skyteprøveBlir det mulig å ta skyteprøve for jakt i år?

Det er det mange jegere som lurer på i disse dager da alle skytebaner er stengt på grunn av korona pandemien. Når skytebanene vil åpne er det fortsatt ingen som vet. Men her er litt informasjon som Miljødirektoratet la ut på sine nettsider 26. mars 2020. Miljødirektoratet, DFS og NJFF legger ut informasjon forløpende når det er forandringer.

Miljødirektoratet la ut 30. april Skyteprøven fra i fjor gjelder også under årets jakt. Litt fra artikkelen:

Koronasituasjonen gjør det vanskelig for storviltjegere å avlegge skyteprøve. Miljødirektoratet åpner for at prøve fra i fjor også vil gjelde i år.

 

Miljødirektoratet vil åpne for at bestått skyteprøve fra forrige jaktår også vil gjelde for jaktåret 2020/2021. Dette gjelder for jegere som har betalt jegeravgift og som har rapportert til Statistisk sentralbyrå at de har jaktet storvilt i jaktåret 2019/2020.

 

For jegere som avla skyteprøve forrige jaktår uten å delta på storviltjakt, vil skyteprøver for jaktåret 2020/2021 være gyldig når jeger dokumenterer med attestert vitnemål fra i fjor.

 

Jegeren er selv ansvarlige for å kontrollere at våpenet er riktig innskutt med den ammunisjonen som skal benyttes til jakt eller felling.

 

Nye jegere må avlegge prøve
Jegere som ikke avla skyteprøve i fjor må avlegge prøve på ordinær måte for å kunne jakte til høsten. Det samme gjelder nye jegere som skal jakte for første gang.

 

Midlertidig forskriftsendring
Miljødirektoratet er klar over at tiltaket vil kunne få økonomiske konsekvenser for mange lokale jeger- og fiskerforeninger og skytterlag.

 

Direktoratet mener likevel det er viktig å komme med en avklaring nå, for å unngå usikkerhet rundt gjennomføringen av årets skyteprøve.

 

Endringen vil gjelde i år og er fastsatt som en midlertidig forskriftsendring. Det er ikke gjennomført høring før fastsettelse av forskriften, men Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) og Det frivillige Skyttervesen (DFS) sentralt er konsultert.

 

Jegerprøvekurs får endringer som følge av korona 28. mars 2020
Koronasituasjonen gir endringer for jegerprøvekurs som allerede er igangsatt.

 

– Vi ser det ikke som aktuelt å fravike kravene til undervisningen for nye kurs som starter opp i vår, fordi det er viktig å ivareta kvaliteten på jegeropplæringen også under en tid med restriksjoner i samfunnet som en følge av koronaviruset, sier Vangen.

 

Direktoratet mener at kurs som allerede er i gang og hadde første samling før 12. mars, kan fullføres med restriksjoner og særskilt tilrettelegging. Blant annet åpnes det for at flere samlinger kan foregå som e-læring.
Hele artikkelen kan du lese her.

 

Skyteprøver påvirkes av pandemien 26. mars 2020
Stengte skytebaner gjør det vanskelig å avlegge skyteprøve når jaktåret starter 1. april.

 

Alle storviltjegere skal avlegge obligatorisk skyteprøve før jakta starter. Storviltjakta starter på høsten, men jaktåret begynner 1. april og mange starter tidlig med forberedelser til høstens jakt.

 

Samling av jegere på skytebanene medfører dessverre også smitterisiko i tilknytning til koronautbruddet. De to hovedaktørene Det frivillige skyttervesenet (DFS) og Norges jeger- og fiskerforening har derfor stengt sine skytebaner.

 

Miljødirektoratet støtter beslutningen og ønsker ikke å stimulere til økt aktivitet inntil situasjonen er avklart. Vi oppfordrer skyteprøvearrangører og jegere til å fortsette å følge de råd som blir gitt av Folkehelseinstituttet.

 

For storviltjakt som fortsatt pågår og eventuell skadefelling vil skyteprøve avlagt i jaktåret 2019/2020 fortsatt være gyldig denne våren så lenge det ikke er mulig å avlegge ny prøve. Vi vil fortløpende vurdere denne situasjonen.

 

Kilde: https://www.miljodirektoratet.no

Men uansett er det forandringer i da skyteprøven skal registreres i en app på mobilen. Dette er det Miljødirektoratet skriver om denne appen på sine sider.

Endringer i instruks for skyteprøven
Miljødirektoratet endrer i år instruksen for gjennomføring av skyteprøver for å legge til rette for digital dokumentasjon av obligatorisk skyteprøve. Den nye instruksen trer i kraft 1. april 2020 og vil bli lagt ut på våre hjemmesider. For å kunne gjennomføre denne omleggingen utvikles det nå nye apper til bruk for både jeger og arrangører av skyteprøve.

 

Ferdigstilling av apper påvirkes
Etter planen skulle appene lanseres til starten av nytt jaktår 1. april. Appene er utviklet, men det er ikke mulig å gjennomføre nødvendig testing på skytebaner på grunn av koronasituasjonen. Det er også restriksjoner på omfattende endringer i Jegerregisteret av samme grunn.

 

Lansering av appene Min jegerdokumentasjon og Skyteprøvekontrollør blir derfor utsatt inntil videre. Ettersom pandemisituasjonen er så lite forutsigbar kan vi ikke gi noen eksakt dato for lansering.

 

Miljødirektoratet tror ikke at utsatt lansering vil medføre vesentlige ulemper for storviltjegere og arrangører, da koronasituasjonen medfører liten eller ingen aktivitet på skytebanene nå.

 

Hvis det oppstår tilfeller der gjennomføring av skyteprøve blir aktuell før appene er lansert vil tidligere praksis gjelde. Det vil si at vitnemål i papir fortsatt er gyldig som dokumentasjon av skyteprøve. Denne dokumentasjonen vil fortsatt være gyldig etter at de nye appene er lansert.

 

Vitnemålet kan enten skrives ut fra våre nettsider eller fås på skytebanen. Skyteprøvearrangører kan bestille blokker med vitnemål fra iss@miljodir.no.

Kilde: https://www.miljodirektoratet.no

Instruks om skyteprøve for storviltjegere kan lastes ned som PDF her.

PDFen inneholder følgene hovedpunkter:

 • Generelt
 • Skytebane
 • Skyteprøven
  • Obligatoriske skudd
  • Skudd mot dyrefigur
 • Elektronisk skyteskive
 • Sikkerhet
 • Standplassfigurer
 • Legitimasjon
 • Kontroll med bestått skyteprøve
 • Trening – prøveskyting
 • Bevegelige mål
 • Kostnader – Avgift
 • Navnelister
 • Instrukstolking

DFS har skrevet artikkelen “Storviltprøve på mobilen” om hvordan den nye appen fungerer. Nedenfor kan du laste ned samme artikkel i PDF hvis du ønsker å ha den på mobilen da du drar på skytebanen. 

30. mars 2020 la miljodirektoratet.no ut mer informasjon om digitalt jegeravgiftskort og jegeravgiften betales elektronisk.  Informasjon om jaktåret sendes digitalt i Altinn. Hele artikkelen kan leses her.

Veiledning for jegeravgift er en annen nyttig side fra Miljødirektoratet.

Siden du må inn på for å betale jegeravgift og registrere skyteprøve er jegerregisteret.no. Her finner du alt du trenger å vite som jeger.

Dette er blant annet det du finner på jegerregisteret.no:
Spørsmål om digital jegerdokumentasjon
Hvordan får jeg digitalt jegeravgiftskort?
Jeg ønsker å ha det digitale jegeravgiftskortet i papirformat, hva gjør jeg?
Hvordan dokumenterer jeg at jeg har tatt skyteprøven?

 

Spørsmål om jegernummer
Hvordan får jeg tildelt et jegernummer?
Jeg har glemt jegernummeret mitt. Hvor finner jeg dette?

 

Spørsmål om jegeravgift og betaling
Hvem må betale jegeravgift?
Hvor mye koster det?
Jeg skal på jakt i dag, men har ikke betalt jegeravgift. Hva gjør jeg?
Jeg skal ikke jakte i år. Må jeg da betale jegeravgift?
Jeg har ikke betalt jegeravgiften, blir jeg da slettet fra Jegerregisteret?
Jeg ønsker å jakte elg, hjort og villrein, men har kun betalt for annet vilt. Hva gjør jeg?
Hva gjør jeg når jeg har betalt feil beløp eller betalt flere ganger?
Må jeg betale jegeravgift under opplæringsjakt?

 

Spørsmål om jegeravgiftskort
Jeg har glemt eller mistet jegeravgiftskortet. Hva gjør jeg?
Jeg har nettopp bestått jegerprøven. Når får jeg tilsendt jegeravgiftskort?
Spørsmål om fangstrapport
Må jeg sende inn fangstrapport selv om jeg ikke har vært på jakt?
Hvordan rapporterer jeg jakt- og fangstutbytte?

Mens du venter på å kunne dra på skytebanen, kan du lese artikkelen Over 10 tips til alternativ trening så lenge. 

Vindstyrker og beskrivelse av disse på land, fjellet og sjøen.

 

Translate »

Pin It on Pinterest