Luft- og CO2-sylindere

Luft sylindere

Luft- og CO2-sylindere

I dag meldte Norges Skytterforbund på sine nettsider en regelendring med umiddelbar virkning. Dette gjelder da luft- og CO2 sylindere.

På dette bilde ser du sylindere til en Feinwerkbau P34, de 2 nederste er for gamle og den øverste holder et par år til. Klikk på bilde for å få det større. 

Det er § 6.2.4.2 som er berørt. 

Det er skytterens ansvar at luft- eller CO2 sylindere er innenfor holdbarhetsdatoen. Det kan kontrolleres av utstyrskontrollen.

Denne henger sammen med § 6.7.6.2:

g) Det er skytterens ansvar at luft eller CO2 sylindere er innenfor produsentens holdbarhetsdato (maksimum ti (10) år). Utstyrskontrollen kan kontrollere datoen og gi råd og anbefalinger.

På selve sylinderen står det stemplet produsent dato, det er da 10 år fra denne datoen dette gjelder. 

Dette gjelder sylindere til både pistol, rifle og viltmål.

Nedenfor finner du nedlasting til dagens Generelle Tekniske Reglement.

Umiddelbar revidering av Generelle tekniske regler § 6.2.4.2 – trykksylindere

Etter avklaring med Direktoratet for Samfunnsikkerhet og Beredskap om hvordan NSF skal forholde seg til gjeldende forskrifter til «Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff», har Forbundsstyret vurdert den nasjonale særbestemmelsen om trykksylindere som har vært tatt inn i ISSFs Generelle tekniske regler. Det nasjonale tillegget har åpnet for at utstyrskontrollen i stevner har kunnet godkjenne at trykksylindere brukes, selv om de er eldre enn det holdbarhetsdatoen viser.

Følgende vedtak er fattet: Det nasjonale tillegget til § 6.2.4.2 i ISSF Generelle tekniske regler strykes. Denne endringen gjelder også tilhørende referanse i § 6.7.6.2. g. Endringen i reglene gjøres gjeldende med umiddelbar virkning. Dette innebærer at ordlyden i § 6.2.4.2 nå kun er: Det er skytterens ansvar at luft- eller CO2-sylindere er innenfor holdbarhetsdatoen. Det kan kontrolleres av utstyrskontrollen.

Se oppdatert regelverk på konkurranseregelsiden.

Kilde: https://www.skyting.no

Translate »

Pin It on Pinterest