Endelig vil noen si, hva er vitsen vil nok andre igjen komme med. Uansett nå har landslag for feltskyting i pistol hos Norges Skytterforbund blitt en realitet. Nederst kan du stemme over hva du mener om dette.

Feltpistol er NSF sin største gruppe, og er den gruppen som har høyest aktivitet og høyest antall deltakere. I utgangspunktet så vil dette landslaget overta for de som tidligere har representert Norge i Nordisk Mesterskap i feltpistol. – Ved å tenke litt mer langsiktig og få etablert gode løsninger som kan bidra til enda mer økt aktivitet, og et høyere nivå vil dette også kunne gi avkastning til andre former for pistolskyting som NSF vil bli tjent med over tid. Det nyetablerte landslaget i feltpistol blir ikke tilknyttet NSFs toppidrettssatsning Skytterlandslaget. Skytterlandslaget fokuserer på internasjonale ISSF-øvelser, mens landslaget i feltpistol er tenkt som et breddetiltak. Les hele saken her: https://www.skyting.no/2019/05/06/nsf-etablerer-landslag-i-feltpistol/

Fra pdf “landslaget for feltpistol “:

BIK/ARD ønsker å løfte opp og frem denne gruppen i en noe mer langsiktig tanke, og ønsker derfor å etablere et eget landslag for skyttere i denne gruppen. I utgangspunktet så vil dette landslaget overta for de som tidligere har representert Norge i Nordisk Mesterskap i feltpistol. Ved å tenke litt mer langsiktig og få etablert gode løsninger som kan bidra til enda mer økt aktivitet, og et høyere nivå vil dette også kunne gi avkastning til andre former for pistolskyting som NSF vil bli tjent med over tid. Du kan laste ned hele PDF nederst i artikkelen.

Fra pdf “Uttakskriterier for landslag i feltpistol”:

Krav til deltakere De som skal kvalifiseres må inngå utøverkontrakt med forbundet, og innfri de forpliktelser dette medfører, med unntak av krav til etterlevelse av ISSF reglement som angitt i nevnte kontrakt. I tillegg skal disse også gjennom en uttakskonkurranse som gjennomføres etter Norgesmesterskapet i feltskyting som vil bli avholdt den andre eller tredje helgen i august hvert år. Utøvere inndeles og konkurrerer i Nordisk i følgende grupper ● K- Kvinner (kjønnsbestemt) ● M- Menn (kjønnsbestemt) ● J- Junior (aldersbestemt; fom. året en fyller 14 – tom. 20 år) ● S- Senior (aldersbestemt; fom. året en fyller 60) Hver gruppe reiser til Nordisk med 4 utøvere, hvorpå det i tillegg tas ut første og andre reserve i tilfelle uforutsette hendelser for de som er sikret plass. Du kan laste ned hele PDF nederst i artikkelen.

Nedenfor finner du også pdf av utøveravtale, Regelverk for Nordisk Mesterskap i feltpistol og Nasjonalt regelverk for pistol.

Kommenter gjerne med hva du tenker om at felt blir et eget landslag.

Hva tenker du om at det blir et eget landslag for felskyttere?

Translate »

Pin It on Pinterest