Norges Skytterforbund har oppdatert nasjonale regler for pistol. 

Hele det nye reglementet for felt og T96 finner du her.
Finfelt, Grovfelt, Revolverfelt, Militærfelt, Spesialpistol, Spesialrevolver, Magnum 1, Magnum 2 og T 96

Hele det nye reglementet for nasjonale pistolgrener finner du her.
Hurtigpistol, Fripistol B, Luftsprint, Luftpistol 40 skudd, NAIS, PPC 1500 og Ungdom

Her er artikkelen til Norges Skytterforbund med litt mer informasjon i.

Nye nasjonale pistolregler for 2021
Teknisk komite har gjennom 2020 arbeidet med en omlegging av de nasjonale pistolreglene. Særlig er reglene for feltpistol skrevet om. De nye reglene er nå lagt ut på Konkurranseregler-sidene, som to dokumenter:
– et for feltpistol og T96
– et for hurtigpistol, Fripistol B, sprintluft, luftpistol 40 skudd, NAIS, PPC 1500 og bestemmelser for ungdomsklassene

Feltpistolreglene er skrevet om og redusert i omfang. For øvrige øvelsene er det mindre endringer. Det er lagt til et avsnott om Luftpistol 40 skudd, siden dette er en øvelse som ikke lenger er beskrevet i ISSFs regelverk.

Det er også gjort endringer i øvrige av NSFs regelverk foran 2021-sesongen, og en gjenomgang over endringene vil foreligge når alle de nye reglene er lagt ut.

Alt av regler fra ISSF finner du her.

Translate »

Pin It on Pinterest