Fra BIKARD på Facebook:

Rogaland Skytterkrets har registrert at det er en oppfatning hos enkelte som arrangerer stevner at det er frivillig med våpenkontroll før start.
Dette stemmer langt på vei for øvelser som er basert på ISSF sitt regelverk (10 m luftpistol,25 m pistol, 25 m silhuettpistol, 25 m grovpistol, 25 m standardpistol, og 50 m pistol), hvor man forutsetter at skytteren er inneforstått med eget ansvar for atutstyret er kontrollert og godkjent tidligere.
Man må huske at felt-øvelser, og NAIS ikke er ISSF-øvelser, slik at regelen faktisk er at utstyrskontroll skal gjennomføres før skytteren kan starte.

Når det gjelder bestemmelser for feltstevner og NAIS finner vi det i NSF Pistolregler, oppdatert i 2017.

Om utstyrskontroll står det:

8.25.5 UTSTYRSKONTROLL
8.25.5.1 Våpen og utstyr som skal benyttes må fremlegges i våpenkontrollen og godkjennes før skytter kan starte. Tidsfrist settes av arrangør.
8.25.5.2 Måling av avtrekksvekt (se vedlagte bilde)

8.25.5.3 Avtrekksmåling revolver
Ved bruk av revolver skal avtrekksvekten måles i både single action (spent hane) og double action (nedspent hane), hvis mulig. (Dvs. at hvis det kun går an å måle avtrekksvekten i en stilling, så gjelder dette.)
8.25.5.4 Avtrekksvekt skal være tilgjengelig for skytterne før utgang til hver runde, slik at de kan kontrollere at avtrekksvekten ikke har endret seg og strider mot reglene.
8.25.5.5 Det kan (i tillegg – min anmerkning) tas stikkprøver av avtrekksvekten umiddelbart etter skutt serie på alle standplasser. Skytter(e) velges ut ved loddtrekning. Trekningen foretas av jurymedlemmer ved hjelp av nummerlapper e.l. Standplassleder/utstyrskontrollør foretar kontrollen før skytter forlater aktuell standplass. Maksimum tre (3) forsøk på å løfte vekten er tillatt. Hvis skytterens våpen ikke består kontrollen, eller en skytter som er valgt ut ikke møter til kontroll, skal han diskvalifiseres.

8.25.4.3.3 Løp og løpslengde: “Målekassen”
Se punktene under 8.25.7 og tabell for våpenspesifikasjoner, ref. ISSF 8.12 og 8.13.

HENTET FRA ISSFS PISTOLREGLER 2017:
8.1.1 Krav til alle våpen
8.1.1.1 Skjefte. For dimensjoner og detaljer om skjeftet jfr. TABELL FOR VÅPENSPESIFIKASJONER, (art. 8.12) og TABELL FOR VÅPENFIGURER OG MÅL (art. 8.13).
a) Verken skjeftet eller noen annen del av våpenet skal forlenges eller konstrueres på en måte som gir mulighet for berøring bak hånden. Håndleddet skal være synlig fritt når våpenet holdes i normal skyte-stilling. Det er ikke tillatt å ha armbånd, armbåndsur, svettebånd eller liknende utstyr på hånden/armen som holder våpenet; og
b) Justerbare skjefter er tillatt, forutsatt at de, når de er tilpasset skytterens hånd, er i samsvar med disse reglene. Utstyrskontrollen utfører tilfeldige kontroller av skjeftejusteringer for å sikre at de er i samsvar med disse reglene.

Hele reglementet kan leses her.

Translate »

Pin It on Pinterest