Våpenloven

Våpenloven og litt til…  
For å eie håndvåpen i Norge må du ha fylt 21 år og være medlem av en pistol forening i minst 6 mnd. I løpet av denne tiden må du ta sikkerhetskurs. Prisen for dette varier fra klubb til klubb. Så her må du bare ta kontakt med nærmeste klubb og forhøre deg.
For å kunne eie rifle og/eller hagle til jakt bruk må du ta jegerprøven. Dette er et kurs som klubber/lag arrangere men også andre kurs steder. For å kjøpe rifle oog hagle må du ha fylt 16 år, og ha attest fra foresatte så lenge du er under 18 år.
Skal du ha hagle for konkurranse bruk må du melde deg inn i en klubb/lag.
Flere detaljer om dette finner du i våpenloven som jeg har linket til under.
Diverse linker som er verd å besøke hvis du lurer på noe om våpenloven eller andre lover i Norge.
  LOV-1961-06-09-1: Lov om skytevåpen og ammunisjon m.v. [våpenloven].
FOR-2009-06-25-904: Forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon mv. (våpenforskriften)
FOR-1963-01-25-2: Forskrift om ikrafttreden av og delegasjon etter lov om skytevåpen og ammunisjon.
LOV-2009-06-19-97: Lov om dyrevelferd
Lovdata, her finnes alle Norges lover.
 
  Skaffe våpen
Innførsel og utførsel av våpen
Innførsel for salg
Handel med våpen
Jegerregisteret
Jegerprøven
Lover og forskrifter – Direktoratet for naturforvaltning

Andre nyttige artikler på skivebom: Lover, Forskrifter og Rundskriv

Translate »

Pin It on Pinterest