I 2014 startet Norgesfelt eventyret, iallefall med stevner. Planlegging av Norgesfelt begynte tidligere. Norgesfelt ble kjapt populært, da den krever få funksjonærer og liten plass. Den arrangeres på en normal 25 meter pistolbane. Det er Mysen Pistollag som er primus motor for norgesfelten, som bare blir mer og mer populær 😀 Norgesfelt passer like godt til nybegynnere som de som har holdt på i flere tiår. Her stiller alle likt, uansett alder, kjønn eller funksjonshemming. 

Norgesfelt statistikk
  2014 2015 2016 2017 2018 2019
Approberte Norgesfelt stevner 21 76 115 122 134 145
Ulike foreninger har vært representert på stevner 46 112 131 143 152 156
Individuelle skyttere som har deltatt 226 829 1104 1023 1263 1267
Starter totalt 794 4024 5586 5941 7313 8152

Totalt er det blitt avholdt 613 stevner på norgesfelt, og det har sikkert blitt avholdt en god del klubbstevner også som ikke er i statistikken. 

Norgesfelt statistikk

Resultater, løypebeskrivelse og bestilling av skiver finner du på https://norgesfelt.no/

På norgesfelt.no står det dette om bakgrunn og løypa:

Hva er NorgesFelt?
Bakgrunn
Som sikkert mange vet ble det på fagkonferansen 2013 foreslått å lage en slags cup/serieskyting for feltskyttere, slik at skyttere over hele landet kan måle seg mot hverandre. Det ble bestemt at så snart noen kom med et konkret forslag skulle fagkomite vurdere forslaget og muligheten for å gjennomføre dette. Nå har Mysen Pistollag et ferdig opplegg, og fagkomite har drøftet det på sitt møte helga 24.-26. mai og bestemt seg for å prøve opplegget for å se hvordan det fungerer i praksis, for så å ta en evaluering på årets fagkonferanse.

Om løypa
Stevne kan arrangeres innendørs eller utendørs på en 25 meters bane, eller i terrenget. Løypa settes opp med 8 standplasser med 15 og 25 meters hold etter en fast mal. 4 hold med en målgruppe, og 4 hold med 2 målgrupper. Det er lik skytetid (10 sek) på alle standplasser slik at man kan bruke felles kommando for flere eller alle standplasser. Dette gjør at det kreves et minimum av funksjonærer for å gjennomføre et stevne.

Skytinga foregår som ”banefelt” Man starter på hold 1 og flytter seg til neste hold etter ferdig serie og visitering. Om man ønsker 1, 2 eller flere skyttere på hvert ”lag” er opp til arrangør. Vi har god erfaring med å skyte 2 skyttere på hvert lag. Vi har da laget et forslag til skiverammer som måler 60 x 120cm. Da er det plass til 2 skyttere på hvert ”lag”

Ønsker din klubb å arrangere Norgesfelt? Da finner du all informasjon du trenger her: https://norgesfelt.no/index.php/arrangere-norgesfelt-stevne

Dette står det om løypebeskrivelsen som kom i 2018 på norgesfelt.no

Løypa settes opp med 8 standplasser med 15 og 25 meters hold etter en fast mal. 4 hold med en målgruppe, og 4 hold med 2 målgrupper. Det er lik skytetid (10 sek) på alle standplasser slik at man kan bruke felles kommando for flere eller alle standplasser. Dette gjør at det kreves et minimum av funksjonærer for å gjennomføre et stevne.

Hold kan settes i vilkårlig rekkefølge for å tilpasses forholdene på stedet. Men det er en fordel å ikke ha standplasser med lik farge ved siden av hverandre da det lett blir litt mye skiver og tett mellom standplassene.

På hold med 2 målgrupper skal det være litt forflytning sideveis om det er mulig. Det vil aldri bli 100% likt i alle løyper, men ulikhetene vil nok ha liten betydning for resultatene.

Det regnes kun innertreff på målgrupper på 25 meter. Maks poengsum for FGMR er 80 poeng og 30 innertreff. For Spesialpistol og Spesialrevolver er maks poengsum 70 og 25 innertreff.

Kilde: https://norgesfelt.no/

Synes du norgesfelt er moro? Ble med på felt NM da vel, så får du enda mer moro 😉 Informasjon om årets felt NM finner du her.

Klikk her så kan du se noen videoer på hvordan felt foregår.

Translate »

Pin It on Pinterest