ADHD og skyting. Kanskje ikke en kombinasjon mange tenker som positivt, men som trener for ungdommene i klubben har jeg sett veldig mye positivt med ungdom som har ADHD. På treningene ser vi ungdom som klarer og konsentrere seg, de får en mestringsfølelse. De fleste drar med seg denne konsentrasjonen til andre sammenheng i livet som bl.a. skolen.

DGI skydning i Danmark har fra 2012-2015 hatt et prosjekt om skyting og ADHD, “FOKUS” kaller de det.

I denne artikkelen har vi samlet en del linker til dette prosjektet “FOKUS”, men også andre nyttige linker.

Les også: Ordens- og Sikkerhetsregler NSF

NRK Super hadde i 2014 er reportasje om ADHD og skyting fra Danmark.

Den kan du se her: https://tv.nrksuper.no/serie/supernytt/MSUB02011414/22-08-2014

ADHD-Danmark
Ønsker du å lese mer om ADHD i Danmark klikk på logen. 

ADHD-Sverige
Ønsker du å lese mer om ADHD i Sverige klikk på logen. 

ADHD-Norge
Ønsker du å lese mer om ADHD i Norge klikk på logen.

Muligheder og barrierer for Projekt FOKUS

Projekt FOKUS blev i 2012 iværksat af DGI Skydning. Projektet tager sigte på at få børn og unge med ADHD eller ADHD-lignende vanskeligheder til at blive mere rolige og bedre til at koncentrere sig ved at give dem mulighed for at gå til skydning i en skytteforening i skoletiden.

Pædagoger og skoleledere giver i undersøgelsen udtryk for, at de oplever en række positive gevinster som følge af børnenes deltagelse i projektet. Ligeledes er der blandt både lokale og nationale partnere i projektet, herunder DGI, DGI Skydning, skoler, skytteforeninger og kommuner, en udbredt tilfredshed med indsatsen.

Ved udgangen af 2015 ophører den særlige projektindsats imidlertid, og projektet står derfor over for en række udfordringer og problemstillinger, der skal findes løsninger på, såfremt indsatsen skal fortsætte i de nuværende skole-foreningssamarbejder og også gerne udbredes til flere skoler og skytteforeninger. I den forbindelse viser undersøgelsen, at hovedparten af de lokale skoler og skytteforeninger har til hensigt at videreføre aktiviteterne i Projekt FOKUS – i hvert fald på kort sigt.

På længere sigt er projektets skæbne, trods den store tilfredshed blandt partnerne, mere usikker. Såfremt indsatsen skal fortsætte og også gerne opnå en større udbredelse er det således nødvendigt, at en eller flere af partnerne i projektet er villige til at tage ansvar for forankringen.

Med udgangspunkt i denne konklusion opstiller rapporten syv forslag til modeller for forankring af projektet, der skal fungere som inspiration for projektpartnernes arbejde med at videreføre indsatsen. Forslagene kan også bredere læses som indspark i debatten om, hvordan projektindsatser og partnerskaber på idrætsområdet opnår en status som mere end midlertidige indsatser. 

Karsten Østerlund, Bjarne Ibsen, Anne Sofie Berg og Sandra Christiansen: Muligheder og barrierer for forankring af Projekt Fokus. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2015. 

I PDF’en som ligger i bunnen av denne artikkelen finner du alt om prosjektet.

5 gode råd til dig der træner børn med ADHD

Her får du Jenny Bohrs gode råd, der kan optimere træningen – for børn med og uden ADHD:

  • Sørg for at alle ved, hvad der skal ske (skriv eventuelt op på en tavle), og hvordan det skal ske – lav en plan for træningen, eller kampen. Lav eventuelt visuelle oplæg.
  • Fokusér på at italesætte det der lykkes. Brug masser af ros og opmuntring. Undgå skældud og irettesættelse; børn med ADHD har brug for, at du fortæller dem hvad de skal – ikke hvad de ikke skal. Lad børnene hoppe lidt eller bevæge sig lidt, når der gives beskeder.
  • Lav klare regler og aftaler for, hvad børnene kan lave, når der er pauser eller ventetider. Husk at ”fri leg” ikke er for begyndere. Børn med ADHD har ofte en mangelfuld tidsfornemmelse og en høj grad af indre uro, hvilket betyder, at noget af det sværeste for disse børn er tomgangssituationer og ventetider.
  • Giv korte og tydelige beskeder, en ting af gangen og svar på børnenes spørgsmål – også femte gang de spørger. Kommunikér tydeligt. Børn med ADHD har mangelfulde indre styresystemer, så de kan have stor gavn af megen strukturering og en tydelig kommunikation. Svar på nye måder, hvis de bliver ved med at spørge om det samme. 
  • Gør hele træningen ADHD-venlig: Stor strukturering og tydelig kommunikation hjælper også de andre børn. Derfor kan det være en idé at indrette hele træning ”ADHD-venligt”. Dette gør, at man ikke marginaliserer børn med ADHD, der til gengæld føler, at de indtræder på samme vilkår som alle andre på holdet.

Skydning på skoleskemaet kan hjælpe børn med ADHD

Skydeidræt i skoletiden lærer børn med ADHD at fokusere og opleve ro. Det viser ny forskning fra Syddansk Universitet, der har kigget på effekterne af skydeprojektet DGI FOKUS.
FOKUS-skydning blev startet med teorien om, at skydning og den tilhørende træning kunne hjælpe børn, der har koncentrationsbesvær og svært ved at finde ro. Og at børnene forhåbentligt kunne tage succesoplevelsen med hjem, så det kunne styrke trivsel og humør.

Skydeidræt giver særlige gevinster
I det kvalitative studie blev seks børn, deres skolelærer, forældre og skydeinstruktører interviewet, ligesom der blev foretaget observationer i to skoler samt to skytteforeninger igennem et skoleår.

Her viste resultaterne, at børnene oplevede, at de gennem skydeidrætten lærte at fokusere på én ting ad gangen, og de mærkede en ro, som de kunne bruge i andre sammenhænge end blot under selve skydetræningen. Eksempelvis i skolen eller i hjemmet.

Og de positive indvirkninger på børnene vækker glæde i DGI:

”Det er så skønt, at børn med udfordringer i skolen og i dagligdagen oplever succes med idrætten, som også deres familier kan mærke. At FOKUS-projektet bekræfter skydeidrættens særlige gevinster for denne målgruppe gør mig glad og optimistisk på børnenes, familiernes og foreningernes vegne. Her bidrager DGI Skydning stærkt med fællesskab, aktivitet og stor afsmittende værdi for individ og samfund,” siger formand i DGI Charlotte Bach Thomassen.

Seks år efter et FOKUS-forløb: Nu vil Ninna selv være træner for børn med ADHD

17-årige Ninna Højlund har gået til skydning i seks år. Det startede med et FOKUS-forløb, men i dag er hun en aktiv frivillig i Nyborg Skytteforening

Trygheden opstod hurtigt
Men for seks år siden kom Ninna Højlund med i et DGI FOKUS-forløb med sin skole, Nyborg Heldagsskole.

Først var hun bange for larmen og for at våben kan være farlige. Men efter få gange på skydebanen var hun solgt.

”Jeg begyndte at komme i foreningen allerede efter et par uger. Mine forældre og skolen kunne se, at det var godt for mig. Jeg blev glad af at være her,” fortæller hun og tilføjer:

”Jeg er kommet her lige siden. Først med min kontaktperson eller mine forældre. Men de seneste år, er jeg kommet her alene.”

Skydetrænings klare rammer hjælper sårbare børn til at fokusere

Når Ole Kannegaard, skolepædagog på Assens Skole i Himmerland, tager en gruppe børn med adfærdsproblemer, ADHD med videre med til skydetræning i Mou Skytteforening, har det to formål:

”Vi øver i at fastholde deres opmærksomhed i at gå til en aktivitet i en længere periode. Det fokus giver skydning på grund af de klare rammer.”

”Og så øver vi os i at lære børnene at være i det offentlige rum uden for skolen og at være gæst. Det sætter også nogle regler for, hvordan man optræder,” forklarer han.

– Skyting bedrer konsentrasjonen

Flere ungdommer med konsentrasjonsvansker ønsker seg skyting på timeplanen, fordi de vet at de trenger fokus for å bli bedre på skolen også.

Konsentrasjonsvansker har de alltid slitt med, men etter at de begynte med luftskyting i Eidskog Sportsskyttere, har de merket bedring.

Karakterene på vei opp

FOKUS får et bredere sigte

Nu får indsatsen et bredere sigte, så det ikke længere kun er for børn med ADHD og lignende udfordringer. Fremover inddrager den nye indsats alle børn i skolealderen.

De gode erfaringer fra FOKUS-samarbejdet mellem skytteforeninger og specialskoler og –klasser bringes nu ind i den almindelige skole. Her er der et stort fokus på inklusion.

Samarbejdet mellem skoler og skytteforeninger kan understøtte skolernes arbejde med Åben Skole aktiviteter.

Slik blir Sondre (15) bedre på skolen

Et helt spesielt prosjekt skal hjelpe elever som sliter med å konsentrere seg. For Sondre Tørset fra Rennebu har skytetrening i skoletida blitt et av ukas høydepunkt.
På skytebanen øver Sondre Tørset på noe han alltid har strevd med, nemlig evnen til å konsentrere seg. Sondre har ADHD, blir lett urolig i kroppen og fulgte ikke så mye med i timene på skolen.

– Jeg pleide å snakke mye i timene, gå rundt omkring og ut og inn av klasserommet, sier han til NRK.

Men nå er ting i ferd med å endre seg. Ved Berkåk skole i Rennebu i Sør-Trøndelag har de et helt spesielt tilbud som kan hjelpe Sondre og andre i samme situasjon. To ganger skytterprinsesse Mona Isene står bak prosjektet «Skyting for mestring», hvor elever med konsentrasjonsproblemer og ADHD skal lære fokus og motivasjon gjennom skytesporten.

Skytteklub øger fokus på børneskytter

Hver gang Lucas Schjelde havde affyret sit skud mod skiven ved DM ungdom i riffelskydning, vendte han sig mod Thomas Brokholm og fik et par gode råd til at gøre næset skud bedre.

Drengen er en af de bedre blandt de 30-35 børneskytter, der kommer i Sønderborg Skyttekreds. Ved DM var han en blandt i alt 10 unge skytter.

Lucas Schjelde er et eksempel på de mange unge som voksne skytter, der kommer i skytteklubben blot én gang om ugen.

”Jeg er der kun for at skyde mine skud. Derefter vil jeg hellere gå hjem end blive i klubben,” siger han, selv om han synes, at det er sjovt at skyde.

Det har han gjort i to-et-halvt år nu.

Skytteforening hjælper børn til fokus i skolen

I Bullerup Skytteforening tøver formand Egon Nielsen ikke med at sætte ord på foreningens flerårige arbejde med ADHD-børn.

”Vi har kun gode erfaringer med projektet FOKUS og børnene,” siger han.

Efter to vintersæsoner og én sommersæsons samarbejde med lærere og pædagoger på Rosengaardsskolen i Odense, er han klar til at tage imod endnu flere børn i efteråret og vinteren.

”ADHD-børn fungerer på en anden måde hos os end i skolen. De er mere rolige og mere fokuserede i klubben, måske fordi skydning består af struktureret træning,” fortæller han.

Skydeidræt er gavnligt for børn med ADHD

Børn og unge med ADHD får styr på sind og krop, når de går til skydning, siger klinisk børnepsykolog.
Under kontrollerede forhold
Også skytteforeningerne tager deres ansvar alvorligt, når de skal lære unge med ADHD og andre opmærksomhedsforstyrrelser at skyde. En vigtig del af instruktionen handler om sikkerhed, og hvordan man omgås våben på en ansvarlig måde.

Skydning: Ro og koncentration gennem skydeidræt

Skydning i en skytteforening kan hjælpe børn og unge med særlige behov.

Erfaringer viser, at det gavner børn og unge med ADHD og lignende udfordringer at gå til skydning i en forening. De træner deres koncentration under skydning, bliver rolige på skydebanen og får succesoplevelser med hjem, som giver deres humør og trivsel et boost. 

Skydning er min livline

Eliteskytte har i 40 år brugt skydeidrætten til at klare et liv med ADHD.
“Jeg vidste ikke, hvorfor jeg var så vild med skydning, da jeg var barn. Men der var ro, og det var bare dejligt. Nu kan jeg se, at jeg hele livet har brugt skydning som livline,” fortæller den 47‐årige Jette Faurbye Andersen, der har vidst det meste af livet, at hun havde ADHD, men valgte først at få diagnosen for knap to år siden.

I skydning spiller det sociale en rolle, men som Jette Faurbye Andersen beskriver det, er det som at være alene sammen med andre. Man behøver ikke forholde sig til en masse ting, mens man skyder, ligesom man ikke behøver forholde sig til, hvordan andre klarer sig.

Translate »

Pin It on Pinterest