Lover, Forskrifter og Rundskriv

Lover, Forskrifter og Rundskriv

Som skyttere må vi forholde oss til lovverk, forskrift og politidirektoratets rundskriv som har med skyting og gjøre. I denne artikkelen har jeg prøvd å samle alt av lovverk, forskrift og rundskriv jeg har kommet over. Noe er av eldre årgang og nyere har kommet til....
Translate »

Pin It on Pinterest