Kjøpe våpen?

Har du nettopp begynt å skyte pistol og lurer på hva du skal kjøpe deg? For å kunne søke politiet om å kjøpe pistol, må du vise til et behov. Trening og konkurranse er et behov, men du kan ikke ha ubegrenset med pistoler i samme kaliber. Konkurrerer du mye kan du søke om reservevåpen i samme kaliber du har. 

I Rundskriv 2009/009 “Retningslinjer for politiets behandling av våpensaker ” på side 26 er det en oversikt over hva som må til for å kunne søke om reservevåpen. Rundskrivet kan du laste ned i bunnen av denne artikkelen.

I samme dokument står det følgene om det å søke om våpen:

3.5 «Behov eller annen rimelig grunn»
3.5.1 Nærmere om behovskravet
I tillegg til å oppfylle våpenlovens krav til personlige kvalifikasjoner må søkeren etter lovens § 7 tredje ledd også ha «behov eller annen rimelig grunn for å ha skytevåpen». Direktoratet blir iblant konfrontert med at søkeren er meget våpenkyndig og har god vandel. Det må derfor presiseres at vedkommende alltid må ha et reelt behov eller rimelig grunn for å ha våpen. Dette er et selvstendig krav som må være oppfylt.

Hva som skal regnes som «behov» er nærmere definert i våpenforskriften kap. 3. Det er søkeren selv som må dokumentere at hun/han har et reelt behov for skytevåpen.

Her er en oversikt over de mest normale kalibrene å bruke i de forskjellige øvelsene i pistol hos Norges Skytterforbund. 

4,5 mm 22LR .32 .38
Luftpistol
Luftpistol fallfigur
Luftpistol standard
Sprintluft
Finfelt
Spesialpistol
Spesialrevolver
Fripistol A
Fripistol B
Silhuettpistol
Standardpistol
Finpistol
Hurtigpistol fin
Nais Fin
Grovfelt
Grovpistol
Hurtigpistol grov
Grovfelt
Revolverfelt
Spesialpistol
Spesialrevolver
Grovpistol
Hurtigpistol grov
Hurtigpistol revolver
Nais Grov

 

9mm .357 .44 .45
Militærfelt
Grovpistol
Hurtigpistol grov
Hurtigpistol militær
Nais Grov
 
Magnum 1 Magnum 2 Militærfelt
Hurtigpistol militær

Dette er ikke noe fasit, men satt opp som et eksempel på øvelser og kaliber, slik at du ser at flere kaliber går i samme øverlse.

Her er et eksempel på hva du bør tenke på når du skal kjøpe våpen:
Så om du kjøper en .38 for å bruke til revolverfelt, kan den også brukes i grovfelt. Og om du da ønsker å kjøpe deg en .32 og allerede har en .38 vil politiet si at du kan bruke revolveren i .38 du allerede har. Men .38 revolver i grovfelt er ingen fordel i forhold til de som bruker .32. Men om du da kjøper en .32 først, kan du ikke bruke den i revolverfelt og kan dermed kjøpe deg en .38 etterpå uten problemer. 

Det finnes flere slike “problemstillinger”, så derfor bør du tenke igjennom hvilke øvelser har du planer om å skyte. Prøv de gjerne ut på konkurranser, da får du en annen følelse av øvelsen enn på trening i egen klubb. 

Jeg har også laget en oversikt over hva du bør tenke på når du skal kjøpe deg en 22LR: Valg av 22lr konkurranse pistol denne artikkelen kan du også bruke om du skal kjøpe våpen i andre kalibre. Det viktigste er å finne våpen som passer deg. Vi er alle forskjellig, så hva som passer klubb kompisen passer nødvendigvis ikke deg. Så prøv flest mulig våpen og gjør deg opp en mening på hva som passer deg.

Kjøpe våpenHer kan du lese om hvordan du søker om våpentillatelse. I denne linken kan du lese om:

Hvem kan få tillatelse?
Få tak i søknadsskjemaet
Fyll ut skjemaet og legg ved dokumentasjon
Send søknaden
Når du får svar på søknaden
Du betaler gebyr for godkjenning
Når du får tillatelsen
Send gjenpart til politiet og få våpenkort
Våpen som krever tillatelse
Hvor mange skytevåpen kan du eie?
Lovlige og ulovlige våpen

Reglementene til de forskjellige øvelsene finner du her: https://www.skyting.no/lover-og-regler/konkurransereglement/

Les også:
Skytegrener og kalibre
Hvordan foregår feltskyting?
Oppbevaring av skytevåpen, våpendeler og ammunisjon

Hvor kjøpe våpen?
Det kan du gjøre både privat, altså brukte våpen. Eller hos våpenforhandlere, du finner en oversikt over de her. Kjøper du brukt bør du avtale med selger og møtes på en skytebane, så du får prøvd våpenet. Slik at du vet at det fungerer som det skal.

Har du noen spørsmål til dette er det bare å legge igjen en kommentar under, så skal jeg svare fortløpende. Har du forslag til forbedringer er det også bare å kommentere under 🙂 

Translate »

Pin It on Pinterest